Wij zijn de huurdersorganisatie Goede Stede Almere (GSA).

Onze organisatie behartigt de belangen van de huurders van woningstichting “GoedeStede”.

Dit doen wij samen met een groot aantal bewonerscommissies in de wijken.

Ter Apelpad Kantoor
Nieuws

20 jul

Nieuwsbrief juli 2015

NIEUWE HUISVESTINGSWET Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de regelingen die door de gemeente Almere volgens de nieuwe huisvestingswet 2015 per 1 juli 2015 van kracht zijn. Voldoende betaalbare woningen in Almere Een vangnet voor diegenen die op…

20 jul

HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE ALMERE 2015.

Almere heeft per 1 juli een nieuwe huisvestingsverordening. Alle vrijkomende huurwoningen met een huur tot € 710,68 worden via Woningnet verhuurd. Voor al deze woningen is een huisvestingsvergunning verplicht. Voor de helft van de vrijkomende woningen die worden verloot, zal…

12 jun

Wie zijn wij

Wij willen ons graag voorstellen. Wij zijn de huurdersorganisatie GSA en houden kantoor op het Ter Apelpad nr. 5 in Almere Stad. Ons kantoor is geopend op Dinsdag en Donderdagmorgen van 11.00-13.00 uur. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar onder nr.…

12 jun

Nieuwe Huisvestingsverordening Almere

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor een nieuwe huisvestingsverordening vast te stellen. Dit vanwege de Huisvestingswet 2014 die op 1 januari jl. van kracht is geworden. Iedere gemeente die regels wil stellen aan de woonruimteverdeling, dient vóór 1…

Contact formulier

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht